Presentació

Llenguatge i Coneixement

Adquirir nous coneixements, tenir capacitat per raonar-los i saber transmetre’ls mitjançant el llenguatge són tres facultats que marquen decisivament la raó de ser de l’existència humana.

Contínuament estem aprenent coses noves i incorporant-les als nostres coneixements. El progrés de la humanitat s’ha bastit gràcies a la transmissió del coneixement d’unes generacions cap a les generacions següents.

El centre d’atenció clínica de l’EPL ofereix un ampli ventall de serveis assistencials en l’àmbit del llenguatge, l’aprenentatge i les funcions cognitives en general, com són l’atenció, la memòria, el càlcul i el raonament. Aquests serveis es caracteritzen, des dels inicis de l’EPL, per una simbiosi entre l’àmbit assistencial i l’àmbit docent que n’ha potenciat la innovació, la recerca i la qualitat, amb l’objectiu d’afavorir la bona salut dels mecanismes neurobiològics del coneixement, la facultat més preuada del ser humà.

En aquest web us n’oferim informació. Rebeu-hi una cordial benvinguda.

Dr. Josep M. Vendrell
Director de l’EPL

Històries viscudes

DOCÈNCIA

ASSISTÈNCIA

TELEMEDICINA COGNITIVA

JORNADES I CONGRESSOS