Presentació

Llenguatge i Coneixement

Adquirir nous coneixements, tenir capacitat per raonar-los i saber transmetre’ls mitjançant el llenguatge són tres facultats que marquen decisivament la raó de ser de l’existència humana.

Contínuament estem aprenent coses noves i incorporant-les als nostres coneixements. El progrés de la humanitat s’ha bastit gràcies a la transmissió del coneixement d’unes generacions cap a les generacions següents.

El centre d’atenció clínica de l’EPL ofereix un ampli ventall de serveis assistencials en l’àmbit del llenguatge, l’aprenentatge i les funcions cognitives en general, com són l’atenció, la memòria, el càlcul i el raonament. Aquests serveis es caracteritzen, des dels inicis de l’EPL, per una simbiosi entre l’àmbit assistencial i l’àmbit docent que n’ha potenciat la innovació, la recerca i la qualitat, amb l’objectiu d’afavorir la bona pay someone to write research paper salut dels mecanismes neurobiològics del coneixement, la facultat més preuada del ser humà.

En aquest web us n’oferim informació. Rebeu-hi una cordial benvinguda.

Dr. Josep M. Vendrell
Director de l’EPL

DOCÈNCIA

ASSISTÈNCIA

TELEMEDICINA COGNITIVA

JORNADES I CONGRESSOS