Introducció

Clínica especialitzada en el diagnòstic i tractament dels trastorns d’aprenentatge i de llenguatge en les edats infantil i juvenil. Les activitats assistencials comprenen la preparació i aplicació d’estratègies per afavorir el desenvolupament neuropsicològic i del llenguatge infantil, el tractament dels problemes escolars de rendiment, aprenentatge o relació, l’orientació familiar i l’assessorament de les institucions escolars en relació a aquests temes.

Objectius

Estudi i tractament dels trastorns del llenguatge i les altres funcions cognitives, des de les fases inicials pròpies de l’estimulació precoç d’aquestes funcions fins als problemes d’adquisició de coneixements i de lectoescriptura detectats en l’edat escolar.

Activitats

Estudi de les capacitats infantils i juvenils en relació a les adquisicions escolars i el desenvolupament psicobiològic i cognitiu.

Reconeixement dels senyals d’alerta i les situacions de risc, per tal de prevenir possibles desviacions.

Orientació d’hàbits afavoridors del llenguatge, la comunicació i les adquisicions escolars.

Treball terapèutic adaptat a les necessitats individuals.

 • Diagnòstic i tractament de:
  • trastorn de l’aprenentatge no verbal
  • trastorn específic del llenguatge
  • alteracions de l’aprenentatge escolar
  • dislèxia
  • discalcúlia
  • dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat
  • trastorn de la comunicació i la relació
  • trastorns del desenvolupament cognitiu
  • alteracions derivades de malalties minoritàries
  • altres trastorns de l’aprenentatge
 • Coordinació i assessorament escolar
 • Assessorament i acompanyament familiar
 • Formació a institucions i altres professionals
 • Recerca

Professionals

Íngrid Fontanals Muñoz

Logopeda.

Victoria González Sánchez

Psicopedagoga.

Anna Prunera i Galofré

Logopeda.

Clàudia Serramià

Logopeda.

Ana Belmonte

Logopeda.

Rosanna Marí

Neuropsicòloga.

Carmen García Sánchez

Doctora en Psicologia.

Carmen Martín Gavín

Psicopedagoga.

Marta Reig

Logopeda.

Eulàlia Turón

Neuropediatra.

Judith Valderrey

Logopeda.

Consultors

Francesc Cuxart

Doctor en Psicologia.