Neurologopèdia

Rehabilitació de la afàsia motora.

Professorat: 

Carlota Faixa. Logopeda
Laura Augé. Logopeda

Duració: 

16 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

8 i 9 novembre

Horari:

de 09:00h a 14:00h y de 15:30h a 18:30h

Import:

215,00€

Patologia neurològica de les funcions cognitives

Professorat: 

Marc Suárez. Neurolèg

Duració: 

3 mesos aprox

Modalitat: 

online

Data d’inici: 

15 novembre

Importe:

255,00€

Rehabilitación de la afasia motora

Professorat: 

Carlota Faixa. Logopeda
Cristina Arias. Metgessa Foniatra
Laura Augé. Logopeda

Duració: 

16 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

17 i 18 de gener

Horari:

09:00h a 14:00h i de 15:30h a 18:30h

Import:

215,00€

Alèxia. Característiques, avaluació, intervenció i casos clínics

Professorat: 

Álvaro Pérez Muñoz. Logopeda

Duració: 

5 hores

Modalitat: 

Presencial

Data: 

19 de gener

Horari:

de 09:00h a 14:00h

Import:

95,00€

Rehabilitació de l’afàsia sensorial

Professorat: 

Carlota Faixa. Logopeda
Laura Augé. Logopeda

Duració: 

16 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

21 i 22 de febrer

Horari:

de 09:00h a 14:00h i de 15:30h a 18:30h

Import:

215,00€

Taller d’estimulació cognitiva

Professorat: 

Rosa Baeza. Psicòloga

Duració: 

5 hores

Modalitat: 

Presencial

Data: 

23 de febrer

Horari:

de 09:00h a 14:00h

Import:

95,00€

Farmacologia en neurologopèdia

Professorat: 

Marc Suárez. Neuròleg

Duració: 

1 mes aprox

Modalitat: 

Online

Data d’inici: 

20 de febrer

Import:

145,00€

Avaluació neuropsicològica per a logopedes

Professorat: 

Yolanda García. Neuropsicòloga

Duració: 

1 mes aprox

Modalitat: 

Online

Data d’inici: 

26 de març

Import:

145,00€

Rehabilitació logopèdica de la disfàgia orofaríngia

Professorat: 

Marcia Adriao. Logopeda

Duració: 

16 hores

Modalitat: 

Presencial

Data: 

4 i 5 d’abril

Horari:

de 09:00h a 14:00h i de 15:30h a 18:30h

Import:

215,00€

Intervenció logopèdica en les afàsies primàries progressives

Professorat: 

Carlota Faixa. Logopeda
Laura Augé. Logopeda

Duració: 

1 mes aprox

Modalitat: 

Online

Data: 

9 de maig

Import:

145,00€

Electroestimulació en pacients neurològics

Professorat: 

Mariana Simao. Fonoaudiòloga

Duració: 

5 hores

Modalitat: 

Presencial

Data: 

25 de maig

Horari:

de 09:00h a 14:00h

Import:

95,00€

Disfàgies Orofaríngies

Neuroanatomofisiologia del sistema estomatognàric. Logopèdia basada en l’evidència

Professorat: 

Marcia Adriao. Logopeda
Ana Belmonte. Logopeda
Mariana Simao. Fonoaudiològa

Duració: 

20 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

29 i 30 setembre

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h

Import:

255,00€

Avaluació clínica i instrumental de les disfàgies orofaríngies

Professorat: 

Pilar Gete. Metge ORL
Mariana Simao. Fonoaudiòloga

Duració: 

20 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

6 i 7 octubre

Horari:

09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h

Import:

255,00€

Patologies que cursen en disfàgia. Fonaments teòrics

Professorat: 

Marcia Adriao. Logopeda
Salvador Jiménez. Logopeda (*)
Patricia Murciego. Logopeda
Mariana Simao. Fonoaudiòloga

Duració: 

20 hores

Modalitat: 

Presencial (una sesió en videoconferència)

Dates: 

17 i 18 de novembre

Horari:

de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h

Import:

255,00€

(*) Sessió impartida per videoconferència

Abordatge de les disfàgies orofaríngies a l’adult. Estudi de casos

Professorat: 

Marcia Adriao. Logopeda
Mariana Simao. Fonoaudiològa

Duració: 

15 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

1 i 2 desembre

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h

Import:

215,00€

Disfàgies pediàtriques: conceptes i aspectes interdisciplinars

Professorat: 

Mercedes De los Santos. Especialista en nutrición
Raquel García. Logopeda
Sergio Pinillos. Médico gastroenterólogo

Duració: 

15 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

12 i 13 gener

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h

Import:

215,00€

Abordatge de les disfàgies orofaríngies pediàtirques i dificultats alimentàries infantils

Professorat: 

Ana Belmonte. Logopeda
Enric Del Campo. Fisioterapeuta
Raquel García. Logopeda

Duració: 

20 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

9 i 10 de febrer

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h

Import:

255,00€

Eines auxiliars per a la disfàgia: evidències clíniques i/o científiques

Professorat: 

Ana Belmonte. Logopeda
Jaime Paniagua. Logopeda
Mariana Simao. Fonoaudiòloga

Duració: 

20 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

9 i 10 de març

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h

Import:

255,00€

Interface veu, parla i disfàgia. Presentació pràctica d’articles científics

Professorat: 

Marcia Adriao. Logopeda
Nidia Zambrana. Fonoaudiòloga

Duració: 

15 hores

Modalitat: 

Presencial (una sessió en videoconferència)

Dates: 

13 i 14 abril

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h

Import:

215,00€

Aspectes interdisciplinars i disfàgia: nutrició, fisioteràpia, infermeria, medicina i farmàcia

Professorat: 

Vanessa Cabrejo. Nutricionista
Pilar Gete. Metge ORL
Elena Planells. Farmacèutica
Marc Poveda. Fisioterapeuta
Silvia Poveda. Infermera

Duració: 

20 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

11 i 12 maig

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h

Import:

255,00€

Logopèdia hospitalària infantil i adults: una nova proposta d’actuació

Professorat: 

Marcia Adriao. Logopeda
Raquel García. Logopeda
Mariana Simao. Fonoaudiòloga

Duració: 

15 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

1 i 2 juny

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h

Import:

215,00€

Teràpia miofuncional

Neuroanatomofisiologia del sistema estomatognàric. Logopèdia basada en l’evidència

Professorat: 

Marcia Adriao. Logopeda
Ana Belmonte. Logopeda
Mariana Simao. Fonoaudiològa

Duració: 

20 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

29 i 30 setembre

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h

Import:

255,00€

Bases i fonaments de la teràpia miofuncional.

Professorat: 

Adaia Valls. Metge cirurgià i odontòloga
Virginia Moreno. Fisioterapeuta

Duració: 

15 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

27 i 28 octubre

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h

Import:

215,00€

Fisiologia i fisiopatologia de les funcions estomatognàtiques i ATM.

Professorat: 

Marcia Adriao.Logopeda
Ana Belmonte. Logopeda
Jordi Vázquez. Fisioterapeuta

Duració: 

15 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

10 i 11 de novembre

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h

Import:

215,00€

Principis d’odontologia aplicats a la logopèdia

Professorat: 

Andrea Moreno. Odontopediatra

Duració: 

15 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

15 i 16 desembre

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h

Import:

215,00€

Avaluació clínica i insturmental en MO.

Professorat: 

Marcia Adriao. Logopeda
Miquel Quer. Otorrinolaringòleg
Mariana Simao. Fonoaudiològa

Duració: 

20 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

26 i 27 gener

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h

Import:

255,00€

Estratègies de rehabilitació terapèutica en MO-I. Tècniques actives i passives

Professorat: 

Marcia Adriao. Logopeda
Mariana Simao. Fonoaudiòloga
Ana Belmonte. Logopeda
Jordi Vázquez. Fisioterapeuta

Duració: 

20 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

23 i 24 de febrer

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h

Import:

255,00€

Estratègies de rehabilitació terapèutica en MO-II. Elecció i aplicació terapèutics

Professorat: 

Marcia Adriao. Logopeda
Ana Belmonte. Logopeda
Patricia Faro. Fonoaudiològa (*)
Nidia Zambrana. Fonoaudiòloga (*)

Duració: 

15 hores

Modalitat: 

Presencial i videoconferència

Dates: 

16 i 17 de març

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h

Import:

215,00€

(*) Sessió impartida per videoconferència

Alteracions craniofacials congènites i adquirides

Professorat: 

Marcia Adriao. Logopeda.
Cristina Peris. Fonoaudiòloga.
Adaia Valls. Metge cirurgià i odontòloga.
Nidia Zambrana. Fonoaudiòloga. (*)

Duració: 

20 hores

Modalitat: 

Presencial i videoconferència

Dates: 

18 i 19 maig

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h

Import:

255,00€

(*) Sessió impartida per videoconferència

Trastorns orofacials de base neurològica

Professorat: 

Marcia Adriao. Logopeda
Nidia Zambrana. Fonoaudiòloga (*)

Duració: 

15 hores

Modalitat: 

Presencial i videoconferència

Dates: 

6 i 7 abril

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h

Import:

215,00€

(*) Sessió impartida per videoconferència

Introducció a les disfàgies orofaríngies i dificultats alimentàries infantils

Professorat: 

Ana Belmonte. Logopeda
Tanit De Juana. Logopeda
Raquel García. Logopeda
Mariana Simao. Fonoaudiòloga

Duració: 

15 hores

Modalitat: 

Presencial

Dates: 

15 i 16 juny

Horari:

dissabte de 09:30h a 14:30h i de 15:30h a 20:30h
diumenge de 09:30h a 14:30h

Import:

215,00€