Introducció

La disfàgia orofaríngia consisteix en qualsevol alteració en el transport del bolus alimentari des de la boca fins a l’esòfag. Com a conseqüència pot originar deshidratació i desnutrició, i també broncoaspiració pulmonar (pneumònia aspirativa), tractant-se d’un trastorn que pot causar la mort de la persona si no s’ha identificat i tractat correctament.

Les causes de la disfàgia són diverses i poden estar relacionades amb alteracions funcionals (com és el cas de les lesions cerebrals o les malalties neurodegeneratives) o amb alteracions estructurals (com en el cas de pacients que han estat tractats per càncer de cap i coll). La disfàgia també pot anar associada al procés d’envelliment, per la qual cosa són molt convenients els programes de prevenció per a persones grans.

Objectius

La Clínica de Disfàgia i Trastorns Associats de l’EPL (CDTA-EPL) és una unitat d’assistència clínica especialitzada en l’àmbit de la disfàgia orofaríngia, formada per professionals d’àmplia experiència en la prevenció, avaluació, diagnòstic i  rehabilitació o habilitació de les alteracions de la deglució en totes les fases de la vida. A més, la CDTA de l’EPL està vinculada a la unitat de tractament de Medicina Miofuncional, amb la qual cosa pot garantir un tractament d’excel·lència.

Activitats

  • Prevenció de la disfàgia.
  • Avaluació clínica de la deglució en població infantil i adulta.
  • Rehabilitació o habilitació de la deglució en població infantil o adulta.
  • Tractament de les dificultats alimentàries de base sensorial en la població infantil.
  • Tècniques d’assistència online (telerehabilitació) de suport i control del tractament.

Professionals

Marcia Adrião-Briz

Logopeda

Ana Belmonte

Logopeda