Període d’Inscripció:

Primera convocatòria: del 20 d’abril del 2018 fins el 31 de maig.

Segona convocatòria: del 2 de juny del 2018 fins a completar places.

OBJETIUS

Generals

L’objectiu del curs es oferir als alumnes una formació teorico-pràctica de qualitat per a realitzar tasques de prevenció, diagnòstic i terapèutica en els casos d’alteracions del mecanisme deglutori originades per qualsevol etiologia, així como també capacitar-los per integrar-se en equips interdisciplinaris.

Específics

 • Profunditzar en el coneixement del procés deglutori normal i les diferents causes que poden portar a la seva alteració.

 • Aprenentatge de protocols clínics específics.

 • Desenvolupar el raonament clínic i fomentar l’intercanvi d’experiències amb altres professionals.

 • Estimular l’aprenentatge de nous procediments i conductes terapèutiques especifiques.

 • Treballar amb objectius clars en cada etapa terapèutica, buscant sempre l’eficàcia clínica i el màxim rendiment de les tècniques utilitzades.

PROGRAMA

BLOC TEÒRIC

 • Neuroanatomofisiologia del sistema estomatognàtic. Logopèdia basada en la evidència. 20 hores (29 i 30 de setembre).
 • Avaluació clínica i instrumental de les disfàgies orofaríngies. 20 hores (6 i 7 d’octubre).
 • Patologies que cursen amb disfàgia. Fonaments teòrics. 20 hores (17 i 18 de novembre).
 • Abordatge de les disfàgies orofaríngies en l’adult. Estudi de casos. 15 hores (1 i 2 de desembre).
 • Disfàgies pediàtriques: Conceptes i aspectes interdisciplinaris. 15 hores (12 i 13 de gener).
 • Abordatge de les disfàgies orofaríngies pediàtriques i dificultats alimentàries infantils. 20 hores (9 i 10 de febrer).
 • Eines auxiliars per la disfàgia: Evidencies clíniques i/o científiques. 20 hores (9 i 10 de març).
 • Interface entre veu, parla y disfàgia. Presentació pràctica d’articles científics. 15 hores (13 i 14 d’abril).
 • Aspectes interdisciplinaris i disfàgia: nutrició, fisioteràpia, infermeria, medicina i farmàcia. 20 hores (11 i 12 de maig).
 • Logopèdia hospitalària: Una nova proposta d’actuació. 15 hores (1 i 2 de juny).

BLOC DE PRÀCTICA CLÍNICA

Realització de sessions de rehabilitació supervisades. Inclourà tot el procés assistencial d’inici a final de curs. Els alumnes podran escollir entre una de les dues modalitats:

Pràctiques internes: Es porta a terme a la EPL amb supervisió presencial. Duració d’un curs acadèmic amb una freqüència d’una tarda a la setmana (dimarts de 16:00 a 20:00)

Pràctiques externes: Es porta a terme a un centre extern a contactar per l’alumne amb supervisió via online (dimarts matí, hora a concretar). Sessions de rehabilitació en l’horari acordat amb el Centre, i sessions clíniques durant el curs per videoconferència amb la tutora.

Treball Final de Màster
En el mes de juny-juliol, l’alumne haurà d’entregar un Treball d’investigació en format article científic i l’exposarà a les Jornades que es celebraran durant el mes de juliol/2019.

ORGANITZACIÓ

Direcció

Dr. Josep M. Vendrell

Neuròleg

Secretaria tècnica

Rosa Parramón

Tècnica en Relacions Públiques

Coordinació de recerca

Mariana Simão

Fonoaudiòloga

Coordinació clínica

Marcia Adrião-Briz

Fonoaudiòloga

Coordinació docència

Anna Belmonte

Logopeda

PROFESSORAT

Marcia Adriao-Briz

Fonoaudiòloga

Ana Belmonte

Logopeda

Enric del Campo

Fisioterapeuta respiratori infantil

Raquel García

Logopeda

Pilar Gete

Metge, ORL

Salvador Jiménez

Logopeda

Elena Planells

Nutricionista

Patricia Murciego

Logopeda

Jaime Paniagua

Logopeda

D. Pinillos

Metge, Gastroenterologia

Marc Poveda

Fisioterapeuta

Silvia Poveda

Infermera, especialista en investigació científica

S. de los Santos

Especialista en nutrició

Mariana Simão

Fonoaudiòloga

Nidia Zambrana

Fonoaudiòloga

*Aquest llistat de professorat és de tipus orientatiu. Es poden produir canvis que es comunicaran a la programació definitiva abans de l’inici del màster.

Titulacions d’Accés

 • Graduats i Diplomats en Logopèdia i altres logopedes col·legiats.
 • Altres Llicenciats en possessió dels crèdits corresponents a la diplomatura de postgrau en Patologia del Llenguatge (UAB) o equivalents.

Calendari

Presentació del màster: dissabte 29-setembre-2018 (de 9:00 a 10:00).

Mòduls de 15 hores:

dissabtes de 09.30 a 14.30 i de 15.30 a 20.30
diumenges de 09.30 a 14.30

Mòduls de 20 hores:

S’addiciona el diumenge de 15.30 a 20.30

Examen final: diumenge dia 2 de juny/2019. Aquest dia l’horari serà de 9.00 a 15.00.
Les dates poden ser modificades al llarg del curs amb prèvi avís a l’alumnat.
Per a l’obtenció del títol és obligatòria l’assistència del 80% de la càrrega horària total dels blocs teòrics.

Sol·licitud d’Admissió

Es remetrà un email a la direcció electrònica disfagia.epl@santpau.cat sol·licitant la admissió al màster i adjuntant el currículum vita actualitzant.
Una vegada revisada la documentació, si es considera necessari es convocarà al candidat a una entrevista amb el coordinador acadèmic del Màster.
Els alumnes admesos rebran a un correu electrònic amb es instruccions necessària para formalitzar el pagament de la inscripció,

Acreditació

Una vegada demostrada la suficiència a les matèries del curs, els alumnes obtindran un títol de Màster atorgat per l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (Hospital Universitari de la UAB).

Importe 3.750€

* Posibilidad de pago fraccionado.