Període d’Inscripció:

Des del 15 de març de 2017 fins a completar les places.

OBJETIUS

 • Aprofundir en el coneixement del desenvolupament normal de les funcions orofaciales i les diferents causes que poden portar a la seva alteració.

 • Utilitzar protocols específics. Desenvolupar el raciocini clínic.

 • Generar opinions i valoracions per a altres professionals.

 • Generar procediments i conductes específiques de la teràpia, en relació al diagnòstic.

 • Treballar amb objectius clars en cada etapa de la teràpia buscant sempre la màxima eficàcia.

 • Desenvolupar tècniques de tractament eficients perquè el procés terapèutic sigui breu.

PROGRAMA

BLOC TEÒRIC

 • Neuroanatomofisiologia de la deglució. 15 hores (30 de setembre i 1 d’octubre 2017)
 • Avaluació clínica i instrumental de les disfagies orofaríngies.  Logopèdia basada en l’evidència. 20 hores (14 i 15 d’octubre 2017)
 • Abordatge de les Disfagies Orofaríngies neurogèniques. 15 hores (28 i 29 d’octubre 2017)
 • Tractament de les disfagies orofaríngies en l’adult (disfagies mecàniques, iatrogèniques, paràlisis cerebral) i estudi de casos. 20 hores (18 i 19 de novembre 2017)
 • Tractament de les disfagies orofaríngies pediàtriques. 15 hores ( 27 i 28 de gener 2018)
 • Noves eines auxiliars i tècniques en el procés de rehabilitació de la disfagia. 20 hores (24 i 25 de febrer 2018)
 • Interface entre veu, parla i disfagia. Presentació pràctica de casos. 15 hores (17 i 18 de març 2018)
 • Aspectes interdisciplinaris i disfagia: nutrició, fisioteràpia, infermeria i medicina. 15 hores (14 i 15 d’abril 2018)
 • Logopèdia hospitalària: Una nova proposta d’actuació. 15 hores (5  i 6 de maig de 2018)

Presentació divendres  29.09.2017 (de 18:00 a 20:00). Els mòduls de 15 hores es realitzaran els dissabtes   de 09:30 a 14:30 i de 15:30 a 20:30 i diumenges de  9:30 a 14:30. Els de 20 hores inclouran el diumenge de 15:30-20:30.

Per a l’obtenció del títol és obligatòria l’assistència del 80% de la càrrega horària total dels blocs teòrics.

Treball Final de Màster 

Al mes de Juny-Juliol, l’alumne haurà d’entregar un Treball d’investigació en format d’article científic i l’exposarà a las Jornades que es celebraran a les jornades corresponents (data definitiva a concretar durant el curs.)

BLOC DE PRÀCTICA CLÍNICA

Realització de sessions de rehabilitació supervisada. Inclourà tot el procés assistencial d’inici a final de curs. Els alumnes podran escollir entre una de les dues modalitats:

Pràctiques internes: Es realitzen a la EPL amb  supervisió presencial. Durada d’un curs acadèmic amb freqüència d’una tarda a la setmana ( dimarts de 15:30 a 20:00).

Pràctiques externes: Es realitzen en un centre extern a contactar per l’alumne amb supervisió via online (hora a concretar amb el tutor.) Sessions de rehabilitació en l’horari que marqui o s’acordi amb el Centre, i sessions clíniques durant el curs per videoconferència amb les Coordinadores.

ORGANITZACIÓ

Direcció

Dr. Josep M. Vendrell

Neuròleg

Coordinació

Mariana Ferreiro

Fonoaudiòloga

Secretària tècnica

Rosa Parramón

Tècnica en Relacions Públiques

PROFESSORAT ORIENTATIU

L’equip de professors està format per Metges, Logopedes experts en teràpia miofuncional i fonoaudiòlegs amb un alt coneixement teòric i pràctic de l’avaluació i tractament de la disfàgia orofaríngia i altres professionals relacionats.

Les classes s’impartiran en castellà.

Mariana Ferreiro

Fonoaudióloga

Dra. Pilar Gete

Metge otorrinolaringòleg

Salvador Jimenez

Logopeda

Raquel García

Logopeda

Elena León

Nutricionista

Silvia Pomo

Infermera i especialista en investigació científica.

Andreu Sauca

Logopeda

Mariana Simão

Fonoaudiòloga

*El llistat de professorat és de tipus orientatiu, i pot ser susceptible de canvis que es comunicaran en el seu moment.

Titulacions d’Accés

 • Graduats i Diplomats en Logopèdia i altres logopedes col·legiats
 • Altres llicenciats en possessió dels crèdits corresponents a la Diplomatura de Postgrau en Patologia del Llenguatge (UAB) o equivalents.

Calendari

 • Presentació màster 29.09.17 de 18.00h a 20.00h. conjuntament amb el màster de teràpia miofuncional.
 • Els mòduls teòrics s’impartiran en general un cap de setmana al mes a excepció dels mesos d’octubre i novembre en que es realitzaran 2 blocs al mes. Els mòduls de 15 hores s’impartiran els dissabtes de 09.30 a 14.30 i de 15.30 a 20.30 i els diumenges de 09.30 a 14.30.
 • Pràctica clínica en l’EPL: Durada d’un curs acadèmic els dimarts a la tarda (horari de 15:30 a 20:00).
 • Pràctica clínica en centres externs: Sessions de rehabilitació en l’horari que marqui o acordi el Centre, i sessions clíniques per videoconferència dirigides pel coordinador del curs