INSCRIPCIÓ

DATESSETMANESIMPORT PER SETMANA (*)SERVEI ACOLLIDA
26 al 30 de juny1155,00 €
SI / NO
3 al 7 de juliol2155,00 €
SI / NO
10 al 14 de juliol3155,00 €
SI / NO
17 al 21 de juliol4155,00 €
SI / NO
24 al 28 de juliol5155,00 €
SI / NO

(*) El servei d’acollida de 8.00 a 9.00 i el dinar van inclosos en el preu d’inscripció setmanal.

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

 • S’ha de fer el pagament per transferència bancària a:

  Núm. compte: ES45 2100-5000-5102-0003-7912

  Entitat Bancària: Caixabank

  Titular compte: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

 • És imprescindible posar el nom i cognom de l’inscrit a l’Escola d’Estiu en el resguard de l’ingrés.
 • Les places són limitades i s‘adjudicaran per ordre d’inscripció.

  Abans de pagar la inscripció és necessari sol·licitar la disponibilitat de plaça al correu electrònic:

    al correu electrònic epl@santpau.cat o al telèfon 935537337

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

 • Resguard de l’ingrés efectuat.

  No es considerarà formalitzada la matrícula fins haver rebut aquest comprovant de pagament.

 • Una fotografia mida carnet.
 • Fotocòpia del DNI o llibre de família.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària del CATSALUT.
 • Fotocòpia del llibre de vacunacions o certificat mèdic similar.

TERMINIS DE PAGAMENT

 • Una o dues setmanes.

  Si la inscripció és per una o dues setmanes el preu total de la inscripció s’haurà de pagar en un sol ingrés en el moment de formalitzar la inscripció.

 • Tres setmanes o més.

  En el cas de fer la inscripció per tres setmanes o més es podrà realitzar el pagament total en dos terminis: la meitat de l’import en el moment de realitzar la inscripció i la resta abans del dia 15 de juny de 2017.

CONDICIONS

 • Anul·lació.

  En cas d’anul·lació de la inscripció, només es tornarà el 80% de l’import pagat. Només s’acceptarà l’anul·lació per causa o malaltia degudament justificada per escrit.

 • Donar de baixa

  Si l’inscrit es dóna de baixa un cop iniciada l’activitat no es retornarà l’import de la inscripció.

 • Mínim d’inscripcions.

  En cas de no arribar al mínim d’inscripcions necessàries, aquesta activitat quedaria suspesa i es tornaria el 100% de l’import pagat.