Formalització i matrícula

Sol· licitar informació de places disponibles mitjançant e-mail a epl@santpau.cat

Realitzar el pagament:

Núm. compte: ES45 2100-5000-5102-0003-7912

Entitat Bancària: Caixabank

Titular compte: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

(És imprescindible posar el nom i cognom de l’alumne/a i el nom del curs)

Emplenar la butlleta que trobareu a http://epl.cat/wp-content/uploads/2017/01/Butlleta-inscripcio-Boletin-inscripcion-epl-1.pdf i remetre-la per correu electrònic, juntament amb el resguard de l’ingrés de l’import del curs i una fotocòpia del DNI, a l’adreça rparramon@santpau.cat .No es considerarà formalitzada la matrícula al curs fins haver rebut el comprovant de pagament.

MODALITAT ONLINE

Amb la possibilitat d’assistir a 8 hores presencials per aprofundir i discutir casos clínics. Aquest curs online consta de tres unitats didàctiques que equivalen a una docència presencial de 30 hores.

CONTINGUTS

– Processos que intervenen en la lectura i l’escriptura

– Desenvolupament i adquisició de la lectoescriptura

– Alteracions de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura

– Avaluació i diagnòstic

– Tractament

– Atenció a la família i relació amb l’escola

– Casos clínics

– Adreçat a logopedes, psicòlegs i mestres. 

DOCENTS:

Montserrat Casanovas Pons (Psicòloga i Logopeda)

Elisenda Martínez Argenté (Logopeda i mestra d’audició i llenguatge)

Alba Pigrau Grau (Logopeda i Mestra d’educació especial)

COMUNICACIÓ PERMANENT AMB LES DOCENTS

Inici del curs: 23 de novembre de 2017

Durada: 4 mesos

Preu: 305 €
*per als alumnes de Grau de Logopèdia UAB, dels màsters de l’EPL 17-18 i membres de Col·legis Professionals l’import és de 295,- €
(En aquest últim cas, serà imprescindible adjuntar una còpia del carnet de col·legiat/ada a la documentació de formalització de matrícula).