Període d’inscripció:

Des de l’1 d’abril de 2019 fins a completar places.

OBJETIUS

L’objectiu del Màster en Neurologopèdia és oferir l’alumne una formació integral en l’àmbit de la intervenció en dany cerebral adquirit i altres malalties cerebrals. L’enfocament del Màster és essencialment aplicat, integrant els coneixements teòrics amb les competències clíniques necessàries per a l’exercici d’aquesta especialitat logopèdica.

L’obtenció del Màster en Neurologopèdia et permetrà exercir com a professional qualificat en serveis hospitalaris i centre privats de neurorehabilitació.

 • APLICACIÓ DE CONEIXEMENTS TEÒRICS A LA PRÀCTICA CLÍNICA DIÀRIA

 • ABORDATGES INTERDISCIPLINARIS, AMB  APORTACIONS DES DE LA NEUROPSICOLOGIA I LA NEUROLOGIA

 • GUIES D’ELABORACIÓ D’INFORMES I PLANS TERAPÈUTICS

 • APLICACIÓ DIRECTA DE TÈCNIQUES TERAPÈUTIQUES

 • RAONAMENT CRÍTIC  APLICAT

 • PROFESSORAT DE RECONEGUDA EXPERIÈNCIA CLÍNICA

 • ATENCIÓ PERSONALITZADA I SUPERVISIÓ CLÍNICA

PROGRAMA

El màster consta d’un bloc teòric i un bloc clínic. El bloc clínic inclou 50 hores de seminaris clínics i 150 hores de pràctica clínica logopèdica al dispensari de l’EPL.

BLOC TEÒRIC

SEMINARIS (PRESENCIALS I ONLINE)

Els monogràfics del Màster tenen com a objectiu presentar a través de casos clínics els diferents aspectes claus de la teràpia logopèdica en pacients amb lesió cerebral adquirida. Els monogràfics es centren en la rehabilitació logopèdica del lesionat cerebral i es complementen amb aportacions des de la neuropsicologia i la neurologia.

El temari inclou:

 • Patologia neurològica de les funcions cognitives (online)
 • Farmacologia per a logopedes (online)
 • Rehabilitació de l’afàsia motora
 • Logopèdia neurològica en la disàrtria
 • Rehabilitació de l’afàsia sensorial
 • Rehabilitació logopèdica de la disfàgia
 • Avaluació Neuropsicològica aplicada a la Logopèdia (online)
 • Intervenció logopèdica en les Afàsies Primàries Progressives (online)
 • Teràpies específiques d’intervenció

BLOC CLÍNIC

SEMINARIS CLÍNICS (online)
Els seminaris clínics del Màster tenen com a objectiu oferir l’alumne les eines necessàries per a la pràctica logopèdica en l’àmbit de la Neurologopèdia. Inclouran activitats pràctiques per al maneig de protocols d’exploració, realització d’informes diagnòstics i plans terapèutics així com discussió de casos clínics.

PRÀCTICA CLÍNICA (presencial al centre extern)
La pràctica clínica logopèdica amb pacients es durà a terme en el centre extern.

SUPERVISIÓ CLÍNICA (online o presencial, segons preferència de l’alumne)
La supervisió clínica estarà a càrrec de la logopeda del centre extern. En cas que al centre no hi hagi logopeda, la supervisió es podrà dur a terme des de l’EPL, de manera online o presencial segons la preferència de l’alumne.

Treball de Fi de Màster

L’alumne haurà de lliurar un Treball de Fi de Màster elaborant un mètode de rehabilitació o exploració propi.

BLOC DE PRÀCTICA CLÍNICA

Realització de sessions de rehabilitació supervisades per les tutores del Màster. Inclourà tot el procés assistencial i la presentació clínica de casos.

 • Sessions d’exploració
 • Informes logopèdics
 • Sessions de rehabilitació
 • Preparació i programació del pla terapèutic

Es podrà dur a terme a l’EPL o en un centre extern a contactar per l’alumne. En el cas de la pràctica clínica a l’EPL, l’alumne durà a terme teràpia individual, en grup i informatitzada.

ORGANITZACIÓ

Direcció

Coordinació acadèmica

Secretaria tècnica

Dr. Josep M. Vendrell

Dr. Josep M. Vendrell

Neuròleg
Laura Augé

Laura Augé

Psicòloga i Logopeda
Carlota Faixa

Carlota Faixa

Filòloga i Logopeda
Rosa Parramón

Rosa Parramón

Tècnica en Relacions Públiques

Professorat

Carlota Faixa

Carlota Faixa

Filòloga i Logopeda
Laura Augé

Laura Augé

Psicòloga i Logopeda
Marcia Adriao

Marcia Adriao

Fonoaudiòloga
Mariana Simao

Mariana Simao

Fonoaudiòloga
Cristina Arias

Cristina Arias

ORL- Foniatra
Marc Suárez

Marc Suárez

Neuròleg
Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

Neuropsicòloga
Rosa Baeza

Rosa Baeza

Psicòloga
Yolanda García Castro

Yolanda García Castro

Neuropsicòloga

La presència dels nostres col·laboradors habituals no està garantida en cada edició del Màster, consultar abans de matricular-se en una edició en concret.

Titulacions d’Accés

 • Graduats i Diplomats en Logopèdia i altres logopedes col·legiats.

Calendari

 • La durada del Màster és d’un curs acadèmic, del 25 de setembre de 2019 al 17 de juny del 2020. 
 • Bloc Clínic: Tots els DILLUNS i DIMECRES en horari de 9.30 a 13.30h
 • Bloc Teòric: DIVENDRES al matí, a raó de dos al mes aproximadament. Horari: de 9.30 a 13.30h