Període d’inscripció:

Des del 15 de març de 2016 fins a completar places.

OBJECTIUS

 • L’objectiu del màster és especialitzar el professional en l’exploració i rehabilitació dels diferents trastorns del llenguatge, la parla i la deglució originats per lesions o malalties cerebrals adquirides.

 • El màster consta d’un bloc teòricpràctic i un bloc de pràctica clínica. Pel que fa a la pràctica clínica, l’alumne pot escollir entre fer les pràctiques a l’EPL o fer-les externes, en un centre de la seva elecció en el seu lloc d’origen.

PROGRAMA

Bloc Teoricopràctic

 • Patologia neurològica de les funcions cognitives (online)
 • Rehabilitació de l’afàsia sensorial (presencial)
 • Rehabilitació de l’afàsia motora (presencial)
 • Logopèdia neurològica en la disàrtria (presencial)
 • Rehabilitació logopèdica de la disfàgia orofaríngia (presencial)
 • Avaluació i intervenció neuropsicològica aplicada a la logopèdia (online)
 • Taller d’intervenció cognitiva (presencial)

Els seminaris presencials es faran a partir de casos clínics i tindran lloc a l’EPL. Les dates són susceptibles de canvis en funció de la disponibilitat del professorat extern.

Treball Final de Màster

Durant el mes de Juny, l’alumne haurà de lliurar un Treball de Fi de Màster presentant un article científic que exposarà a les Jornades que se celebraran oportunament.

Bloc de pràctica clínica

Realització de sessions de rehabilitació supervisades. Inclourà tot el procés assistencial d’inici a fi i la presentació clínica de casos

 • Sessions d’exploració
 • Informes logopèdics
 • Sessions de rehabilitació
 • Preparació i programació del pla terapèutic

Es podrà dur a terme a l’EPL o en un centre extern a contactar per l’alumne.

ORGANITZACIÓ

Direcció

Coordinació acadèmica

Secretaria tècnica

Dr. Josep M. Vendrell

Dr. Josep M. Vendrell

Neuròleg
Laura Augé

Laura Augé

Psicòloga i Logopeda
Carlota Faixa

Carlota Faixa

Filòloga i Logopeda
Rosa Parramón

Rosa Parramón

Tècnica en Relacions Públiques

Professorat

Cristina Arias

Cristina Arias

ORL- Foniatra
Marc Suárez

Marc Suárez

Neuròleg
David Cánovas

David Cánovas

Neuròleg
Noemi Cullell

Noemi Cullell

Neuropsicòloga
Laura Augé

Laura Augé

Psicòloga i Logopeda
Rosa Baeza

Rosa Baeza

Psicòloga
Mariana Ferreiro

Mariana Ferreiro

Fonoaudiòloga
Yolanda García Castro

Yolanda García Castro

Neuropsicòloga
Marcia Adriao

Marcia Adriao

Fonoaudiòloga

Titulacions d’Accés

 • Graduats i Diplomats en Logopèdia i altres logopedes col·legiats.
 • Llicenciats en Medicina i Psicologia.
 • Altres Llicenciats en possessió dels crèdits corresponents a la diplomatura de postgrau en Patologia del Llenguatge (UAB) o equivalents.

Calendari

 • La durada del Màster és d’un curs acadèmic, de finals de setembre a finals de juny.
 • Els mòduls teoricopràctics s’impartiran en general un cap de setmana al mes.
 • Pràctica clínica a l’EPL: Tots els dilluns i dimecres al matí.
 • Pràctica clínica en centres externs:
  Sessions de rehabilitació a l’horari que marqui o acordi el Centre, i sessions clíniques de supervisió amb les coordinadores el dissabte després de cada seminari.