Període d’inscripció:

Des de l’1 de febrer de 2018 fins a completar places.

OBJETIUS

 • L’objectiu del màster és especialitzar el professional en l’exploració i rehabilitació dels diferents trastorns del llenguatge, la parla i la deglució originats per lesions o malalties cerebrals adquirides.

 • El màster consta d’un bloc teòricpràctic i un bloc de pràctica clínica. Pel que fa a la pràctica clínica, l’alumne pot escollir entre fer les pràctiques a l’EPL (opció presencial) o fer-les externes, en un centre de la seva elecció en el seu lloc d’origen (opció semipresencial).

EL BLOC TEÒRIC-PRÀCTIC DEL MÀSTER

 • Potencia l’aplicació de coneixements teòrics a la pràctica clínica diària.

 • Incideix en abordatges interdisciplinaris, amb aportacions des de la neuropsicologia i la neurologia.

 • És impartit por professionals de reconeguda experiència clínica.

EL BLOC DE PRÀCTICA CLÍNICA DEL MÀSTER

 • Ofereix guies d’elaboració d’informes i plans terapèutics.

 • Permet l’aplicació directa dels coneixements adquirits al bloc teòric- pràctic.

 • Potencia la visió crítica i amb criteri propi aplicat a la intervenció.

 • És supervisat per logopedes de reconeguda experiència clínica.

PROGRAMA

BLOC TEÒRIC-PRÀCTIC

SEMINARIS PRESENCIALS I ONLINE
Els seminaris del Màster tenen l’objectiu de presentar a través de casos clínics els diversos aspectes claus de la teràpia logopèdica en pacients amb lesió cerebral adquirida. Els seminaris presencials se centren en els aspectes logopèdics (afàsia, disàrtria i disfàgia), mentre que els seminaris online complementen aquesta formació amb aportacions des de la neuropsicologia i la neurologia.

Els mòduls de què consta són:

 • Patologia neurològica de les funcions cognitives (online)
 • Rehabilitació de l’afàsia motora
 • Logopèdia neurològica en la disàrtria
 • Rehabilitació de l’afàsia sensorial
 • Rehabilitació logopèdica de la disfàgia orofaríngia
 • Avaluació i Intervenció Neuropsicològica aplicada a la Logopèdia (online)

TALLERS DE TERÀPIES ESPECÍFIQUES D’INTERVENCIÓ EN NEUROLOGOPÈDIA
Els Tallers de Teràpies Específiques d’Intervenció en Neurologopèdia pretenen oferir l’alumnat els coneixements de tècniques innovadores a partir de l’experiència i la visió d’experts externs a l’EPL que es dediquen a la pràctica clínica amb lesionats cerebrals.

Treball de Fi de Màster

L’alumne haurà de lliurar un Treball de Fi de Màster que exposarà a les Jornades que se celebraran a tal l’efecte.

BLOC DE PRÀCTICA CLÍNICA

Realització de sessions de rehabilitació supervisades per les tutores del Màster. Inclourà tot el procés assistencial i la presentació clínica de casos.

 • Sessions d’exploració
 • Informes logopèdics
 • Sessions de rehabilitació
 • Preparació i programació del pla terapèutic

Es podrà dur a terme a l’EPL o en un centre extern a contactar per l’alumne. En el cas de la pràctica clínica a l’EPL, l’alumne durà a terme teràpia individual, en grup i informatitzada.

ORGANITZACIÓ

Direcció

Coordinació acadèmica

Secretaria tècnica

Dr. Josep M. Vendrell

Dr. Josep M. Vendrell

Neuròleg
Laura Augé

Laura Augé

Psicòloga i Logopeda
Carlota Faixa

Carlota Faixa

Filòloga i Logopeda
Rosa Parramón

Rosa Parramón

Tècnica en Relacions Públiques

Professorat

Carlota Faixa

Carlota Faixa

Filòloga i Logopeda
Cristina Arias

Cristina Arias

ORL- Foniatra
David Cánovas

David Cánovas

Neuròleg
Laura Augé

Laura Augé

Psicòloga i Logopeda
Marcia Adriao

Marcia Adriao

Fonoaudiòloga
Marc Suárez

Marc Suárez

Neuròleg
Noemi Cullell

Noemi Cullell

Neuropsicòloga
Rosa Baeza

Rosa Baeza

Psicòloga
Yolanda García Castro

Yolanda García Castro

Neuropsicòloga

Titulacions d’Accés

 • Graduats i Diplomats en Logopèdia i altres logopedes col·legiats.

Calendari

 • La durada del Màster és d’un curs acadèmic, de finals de setembre a finals de juny.
 • Els mòduls teòricpràctics s’impartiran en horari de dijous i divendres matí i tarda, a raó d’un al mes aproximadament.
 • Pràctica clínica a l’EPL: Tots els dilluns i dimecres al matí.
 • Pràctica clínica en centres externs: Sessions de rehabilitació a l’horari que marqui o acordi el Centre, i sessions clíniques de supervisió amb les coordinadores el dissabte després de cada seminari.
 • Per a més informació sobre les dates concretes de cada edició, enviar un mail a neurologopedia@epl.cat sol·licitant el calendari del Màster.

Sol·licitud d’Admissió

Es remetrà un email a l’adreça electrònica neurologopedia@epl.cat sol·licitant l’admissió al Màster i adjuntant:

 • el currículum vitae

Una vegada revisada la documentació, es comunicarà a l’aspirant si ha estat acceptada la seva sol·licitud.

Posteriorment, els alumnes admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions necessàries per a formalitzar el pagament de la inscripció.

Import 4.150€

* Possibilitat de pagament fraccionat.