Període d’inscripció:

Des de l’1 de febrer de 2018 fins completar places. Places limitades.

OBJECTIUS

 • Capacitació en programes d’intervenció en les diverses àrees de la patologia vocal i familiarització amb la pràctica assistencial habitual.

 • Formació pràctica en les tècniques logopèdiques específiques de rehabilitació.

 • Sessions clíniques d’avaluació i seguiment.

 • Elaboració d’informes.

 • Exploració i treball específic de la pròpia veu del terapeuta.

 • Reflexió Clínica.

 • Responsabilitat Professional.

PROGRAMA

Bloc Teòric

 • Patologies de la veu (paràlisis laríngies, laringectomies, disfonies infantils, disfonies professionals, post-cirurgies…).
 • Anatomofisiologia de la veu.*
 • Eines per a la intervenció i tractament dels trastorns de la veu.
 • Anamnesi i exploració (anamnesi, exploració, història clínica, legislació…).
 • Aspectes generals de la rehabilitació vocal i tècniques aplicades (exercicis, veu cantada, Tècnica
  Alexander, quiromassatge, osteopatía)
 • Investigació i publicació.*

*(online)

Treball Final de Màster

En el mes de Juny, l’alumne haurà de lliurar una Tesina d’investigació presentant un article científic, un pòster
i una comunicació que exposarà a les Jornades que es puguin celebrar a l’efecte.

Bloc de pràctica clínica

Realització de sessions de rehabilitació supervisades. Inclourà tot el procés assistencial d’inici a fi. També la Presentació clínica de casos i, arribat el cas, el seu Traspàs.

Es podrà dur a terme a l’EPL o en un centre extern ja concertat, o a contactar per l’alumne.Treball Final de Pràctiques

En ambdues modalitats, al finalitzar les pràctiques l’alumne haurà de presentar la Memòria d’un cas, amb una conclusió valorativa del progrés personal durant el curs.

ORGANITZACIÓ

Direcció

Coordinació acadèmica

Secretaria tècnica

Dr. Josep M. Vendrell

Dr. Josep M. Vendrell

Neuròleg
Andreu Sauca

Andreu Sauca

Logopeda, Logofoniatra, Lingüista clínic, Quiromassatgista.
Rosa Parramón

Rosa Parramón

Tècnica en Relacions Públiques

Professorat

Dra. Cristina Arias

Dra. Cristina Arias

Metgessa foniatra
Eduard Baulida

Eduard Baulida

Logopeda
Dra. Tatiana Botella

Dra. Tatiana Botella

Metgessa foniatra
Inés Bustos

Inés Bustos

Fonoaudiòloga i Logopeda
Dr. Jacinto García

Dr. Jacinto García

Metge otorinolaringòleg
Laura López

Laura López

Fisioterapeuta i Osteópata
Xavier Ortiz

Xavier Ortiz

Prof. de Tècnica Alexander
Pilar Murtró

Pilar Murtró

Metgessa foniatra
Elisabeth Perálvarez

Elisabeth Perálvarez

(ATOS Medical), Logopeda
Javier Prieto

Javier Prieto

Vocal fixer & troubleshooter. CMT Estill Voice International.
Dr. Miquel Quer

Dr. Miquel Quer

Metge otorinolaringòleg
Eduard Ríos

Eduard Ríos

Logopeda, Professor de cant, Cantant i Audiòleg
Salvador Casadevall

Salvador Casadevall

Metge i Logopeda.
Andreu Sauca

Andreu Sauca

Logopeda, Logofoniatra, Lingüista clínic, Quiromassatgista.
Laia Viñals

Laia Viñals

Logopeda i Logofoniatra.
Dr. Enric Verdú

Dr. Enric Verdú

Metge

Titulacions d’Accés

 • Graduats i Diplomats en Logopèdia i altres logopedes col·legiats.
 • Llicenciats en Medicina, especialitat ORL o RHB.
 • Professors de Cant amb estudis relatius de Grau.
 • Altres Llicenciats en possessió dels crèdits corresponents a la diplomatura de postgrau en Patologia del Llenguatge (UAB) o equivalents.
 • Altres casos s’avaluaran en entrevista personal.

Calendari

 • Inici: dissabte 15.09.2018
 • Els mòduls teòrics s’impartiran en general un cap de setmana al mes.
 • Pràctica clínica a l’EPL: Tots els dimecres a la tarda.
 • Pràctica clínica en centres externs:
  Sessions de rehabilitació a l’horari que marqui o acordi el Centre, i sessions clíniques al llarg del curs por videoconferència amb el Coordinador.

Sol·licitud de Admissió

Es remetrà un email a l’adreça electrònica master@rehabilitaciondelavoz.com sol·licitant l’admissió al Màster i adjuntant:

 • currículum vitae
 • una carta personal exposant les motivacions per a la realització del Màster i les expectatives a aconseguir.

Una vegada revisada la documentació, si es considera necessari es convocarà al candidat a una entrevista amb el coordinador acadèmic del Màster.

Posteriorment, els alumnes admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions necessàries per a formalitzar el pagament de la inscripció.

Import 4.150€

* Possibilitat de pagament fraccionat.