Període d’inscripció:

Primera convocatoria des del 15 de marzo del 2018 hasta el 30 de abril.
Segundo convocatoria des del 14 de mayo del 2018 hasta completar plazas.

OBJECTIUS

General

L’objectiu del curs és preparar als alumnes en termes teoric-pràctics per poder realitzar avaluacions, diagnòstics, teràpies i altres tasques en els casos d’alteracions de les funcions orofacials provinents de qualsevol causa, així com també capacitar-lo per integrar equips interdisciplinaris.

Específics

 • Aprofundir en el coneixement del desenvolupament normal de les funcions orofacials i les diferents causes que poden portar a una alteració.

 • Utilitzar protocols específics. Desenvolupar el raonament clínic.

 • Generar opinions i valoracions per altres professionals.

 • Davant del diagnòstic, generar procediments i conductes específics de la teràpia.

 • Treballar amb objectius clars en cada etapa de la teràpia buscant sempre el màxim rendiment.

 • Desenvolupar tècniques de teràpia eficients per a que el procés terapèutic sigui eficaç.

PROGRAMA

BLOC TEÓRIC

 • Neuroanatomofisiologia del sistema estomatognátic. Logopèdia basada en l’evidencia. 20 hores (29 i 30 setembre)
 • Bases i fonaments de la teràpia miofuncional. 15 hores (27 i 28 d’octubre)
 • Fisiologia i fisiopatologia de les funcions estomatognàtiques i ATM. 15 hores (10 i 11 de novembre)
 • Principis d’odontologia aplicats a la Logopedia. 15 hores (15 i 16 de desembre)
 • Avaluació clínica i instrumental en MO. 20 hores (26 i 27 de gener)
 • Estrategies de rehabilitació terapèutica en MO-I. Tècniques actives i pasives. 20 hores (23 i 24 de febrer)
 • Estrategies de rehabilitació terapèutica en MO-II.  Elecció i aplicació. 15 hores (16 i 17 de març)
 • Alteracions craneofacials congènites i adquirides. 15 hores (6 i 7 d’abril)
 • Trastorns orofacials de base neurològica. 15 hores (18 i 19 de maig)
 • Introducció a les disfàgies orofaríngies i dificultats alimentàries infantils. 15 hores (15 i 16 de juny)

BLOC DE PRÀCTICA CLÍNICA

Realització de sessions de rehabilitació supervisades. Inclourà tot el procés assistencial d’inici a final de curs. Els alumnes podran escollir entre una de les dues modalitats:

Pràctiques internes: Es porten a terme a la EPL amb supervisió presencial. Duració d’un curs acadèmic amb freqüència d’una tarda ala setmana (dimarts de 16:00 a 20:00h).

Pràctiques externes: Es porten a terme a un centre extern a contactar per l’alumne amb supervisió via online (dimarts mati, hora a concretar). Sessions de rehabilitació en l’horari acordat amb el Centre, i sessions clíniques durant el curs per videoconferència amb les tutores.

Treball Final de Màster

Al mes de juny-juliol, l’alumne haurà d’entregar un Treball d’investigació en format article científic i l’exposarà a les Jornades que es celebraran el dia 5 de juliol de 2019.

ORGANITZACIÓ

Direcció

Dr. Josep M. Vendrell

Neuròleg

Coordinació

Secretària tècnica

Rosa Parramón

Tècnica en Relacions Públiques

Professorat

Marcia Adriao-Briz

Fonoaudiòloga

Ana Belmonte

Logopeda

Patrícia Faro

Fonoaudiòloga

Raquel García

Logopeda

Tanit de Juana

Logopeda

Andrea Moreno

Odontopediatra

Virginia Moreno

Fisioterapeuta

Cristina Peris

Fonoaudiòloga

Miquel Quer

Otorrinolaringòleg

Mariana Simao

Fonoaudiòloga

Adaia Valls

Cirurgià maxil·lofacial

Jordi Vázquez

Fisioterapeuta

Nidia Zambrana

Fonoaudiòloga

*Aquest llistat de professorat és de tipus orientatiu. Es poden produir canvis que es comunicaran a la programació definitiva abans de l’inici del màster.

Titulacions d’Accés

 • Graduats i Diplomats en Logopèdia i altres logopedes col·legiats.
 • Altres Llicenciats en possessió dels crèdits corresponents a la diplomatura de postgrau en Patologia del Llenguatge (UAB) o equivalents.

Calendari

Presentació del màster: dissabte 29-setembre-2018 (de 9:00 a 10:00).

Mòduls de 15 hores:

dissabtes de 09.30 a 14.30 i de 15.30 a 20.30
diumenges de 09.30 a 14.30

Mòduls de 20 hores:

S’addiciona el diumenge de 15.30 a 20.30

Examen final: diumenge dia 2 de juny/2019. Aquest dia l’horari serà de 9.00 a 15.00.
Les dates poden ser modificades al llarg del curs amb prèvi avís a l’alumnat.
Per a l’obtenció del títol és obligatòria l’assistència del 80% de la càrrega horària total dels blocs teòrics.

Sol·licitud d’Admissió

Es remetrà un email a la direcció electrònica miofunional.epl@gmail.com sol·licitant la admissió al màster i adjuntant el currículum vita actualitzant.
Una vegada revisada la documentació, si es considera necessari es convocarà al candidat a una entrevista amb el coordinador acadèmic del Màster.
Els alumnes admesos rebran a un correu electrònic amb es instruccions necessària para formalitzar el pagament de la inscripció.

Acreditació

Una vegada demostrada la suficiència a les matèries del curs, els alumnes obtindran un títol de Màster atorgat per l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (Hospital Universitari de la UAB).

Import 3.750€

*  Possibilitat de pagament fraccionat.