Període d’inscripció:

DES DEL 15 DE MARÇ DE 2016 FINS A COMPLETAR PLACES.

OBJECTIUS

 • Aprofundir en el coneixement del desenvolupament normal de les funcions orofaciales i les diferents causes que poden portar a la seva alteració.

 • Utilitzar protocols específicos. Desenvolupar el raciocini clínic.

 • Generar opinions i valoracions per a altres professionals.

 • Generar procediments i conductes específiques de la teràpia, en relació al diagnòstic.

 • Treballar amb objectius clars en cada etapa de la teràpia buscant sempre la màxima eficàcia.

 • Desenvolupar tècniques eficients de tractament per tal que el procés terapèutic sigui breu.

PROGRAMA

Bloc Teòric

 • Recerca i publicació. (online)
 • Anatomofisiologia orofacial.  20 hores (1 i 2 d’octubre)
 • Nous enfocaments clínics i instrumentals en evaluació logopèdica miofuncional. 20 hores (15 i 16 d’octubre)
 • Bases de la teràpia en Motricitat Orofacial. 15 hores (5 i 6 de novembre)
 • Tècniques actives i passives en musculatura orofacial. 20 hores (26 i 27 de novembre)
 • Funcions orofacials: alteracions i tractament. 15 hores (28 i 29 de gener)
 • Parla, veu i apnea obstructiva de la son. 15 hores (25 i 26 de febrer)
 • Intervenció logopèdica en fissures labiopalatines, frè lingual, cirurgia ortognàtica i ATM. 15 hores (25 i 26 de març)
 • Intervenció logopèdica en estètica facial i paràlisi facial. 15 hores (29 i 30 d’abril)
 • Disfàgia: neonatal, infantil i adults. 20 hores (27 i 28 de maig)

Treball Final de Màster

Durant el mes de juny l’alumne haurà de lliurar una Tesina de recerca presentant un article científic i una comunicació que exposarà en el decurs de les Jornades que se celebraran oportunament.

Bloc de pràctica clínica

Realització de sessions de rehabilitació supervisades. Inclourà tot el procés assistencial d’inici a fi. També la presentació clínica dels pacients en el decurs de les activitats habituals del dispensari de teràpia miofuncional.

Pràctiques internes: Es podran dur a terme a l’EPL.

Pràctiques externes: Es podran dur a terme en un centre extern ja concertat o a contactar per l’alumne.

ORGANITZACIÓ

Direcció

Dr. Josep M. Vendrell

Neuròleg

Coordinació

Mariana Ferreiro

Fonoaudiòloga

Secretària tècnica

Rosa Parramón

Tècnica en Relacions Públiques

Professorat

Marcia Adriao

Logopeda

Dra. Marina Lang Fouquet

Fonoaudiòloga

Dra. Adaia Valls

Metgessa cirurgiana maxil·lofacial

Dr. Carlos Arranz

Metge cirurgià maxil·lofacial

Virginia Moreno

Fisioterapeuta

Begoña Barceló

Logopeda

Dr. Miquel Quer

Metge otorinolaringòleg

Ana Belmonte

Logopeda

Andreu Sauca

Logopeda

Patricia Faro

Fonoaudiòloga

Mariana Simao

Fonoaudiòloga

Titulacions d’Accés

 • Graduats i Diplomats en Logopèdia i altres logopedes col·legiats.
 • Altres Llicenciats en possessió dels crèdits corresponents a la diplomatura de postgrau en Patologia del Llenguatge (UAB) o equivalents.

Calendari

 • Inici: dissabte 01.10.2016
 • Els mòduls teòrics s’impartiran en general un cap de setmana al mes, excepte els mesos d’Octubre i Novembre en que es faran dos blocs al mes. Els mòduls de 15 hores s’impartiran els dissabtes de 09.30 a 14.30 i de 15.30 a 20.30 i diumenges de 09.30 a 14.30. Els de 20 hores inclouran el diumenge de 15:30 – 20:30.
 • Modalitat Pràctica clínica a l’EPL: Cada dilluns a la tarda. (15:30 – 20:00).
 • Pràctica clínica en centres externs: Sessions de rehabilitació durant l’horari acordat amb el Centre. Les sessions clíniques es faran per videoconferència amb el Coordinador del curs.