Introducció

La veu és una eina important d’expressió i comunicació, i constitueix  una part de la nostra imatge social. Una bona salut vocal és un requisit fonamental en moltes activitats professionals.

Objectiu

Orientació i tractament dels problemes relacionats amb la veu, des de la prevenció de la fatiga vocal per mala utilització, fins a la rehabilitació dels trastorns orgànics establerts o postcirurgia. Assessorament i assistència per a la recuperació de la veu postlaringectomia.

Activitats

  • Diagnòstic i orientació
  • Tractament personalitzat
  • Patologies professionals de la veu
  • Prevenció de malalties vocals
  • Rehabilitació de laringectomitzats
  • Cursos d’educació de la veu

Professionals

Andreu Sauca

Logopeda